Tridesetdruga sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 21.07.2011.god. održana je tridesetdruga sednica Saveta okruga sa sledećim dnevnim redom.

1. Konstituisanje Okružnog štaba za vanredne situacije Rasinskog upravnog okruga i usvajanje Poslovnika i Plana rada štaba.

2. Mogućnosti za unapređenje privredne saradnje između Republike Srbije i Portugala …