Решење о одређивању лица за заштиту података о личности у Стручној служби Расинског управног округа

Република   Србија

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:919-121-000011-1/2021-01

14. јанурар 2021. године

КРУШЕВАЦ

 

На основу члана 56. Закона о заштити података о личности (,,Службени Гласник РС“ бр. 87/19),  140. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка, …