Информација медијима

Савет Расинског управног округа и Окружни штаб цивилне заштите за Расински управни округ на заједничкој седници одржаној дана 06. 08. 2009. године, донео је одлуку о формирњу Координационог тела округа за спровођење плана активности пре и у току пандемије грипа, за Расински управни округ. Састав овог тела поред начелника округа, градоначелника Града Крушевца и председника свих општина Расинског округа чине и: директор Завода за јавно здравље у Крушевцу, начелник епидемиолошке службе при РЗЈЗ, начелници санитарне, ветеринарске инспекције и републички здравствени инспектор.

Истом одлуком обавезани су градоначелник Града Крушевца и председници општина са подручја Расинског управног округа, да у најкраћем року формирају градске, односно општинске штабове за спровођење активности пре и у току пандемије грипа.

Молим да ову информацију објавите у информативним емисијама

С поштовањем.

НАЧЕЛНИК РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ДРАГУТИН ВЕЉКОВИЋ