Нови начелник

Решењем Владе Републике Србије број: 119-567/2009 од 05. фебруара 2009. године на дужност начелника Расинског управног округа именован је ДРАГУТИН ВЕЉКОВИЋ, дипломирани машински инжењер из Крушевца.

Примопредаја дужности извршена је дана 12. 02. 2009. године у просторијама Расинског управног округа.