Održana 74. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 28.11.2018.godine održana je 74. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga. Sednici su, pored načelnika Rasinskog upravnog okruga Branislava Vesića, prisutvovali i gradonačečnica Grada Kruševca, Jasmina Palurović i predsednici svih opština Rasinskog upravnog okruga. Aktivno učešće u radu Saveta uzeli su i direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu Predrag Marković i načelnici tržišne i turističke inspekcije kao i načelnik Školske uprave u Kruševcu.

Savet je Razmatrao sledeća pitanja:

  1. Uslove za rad republičkih inspekcijskih službi i vršenje poslova poverenih lokalnim samoupravama Rasinskog upravnog okruga;
  2.  Aktuelnu problematiku iz domena zaštite životne sredine sa posebnim osvrtom na upravljanje čvrstim otpadom na teritoriji Rasinskog upravnog okruga;
  3. Pripremama aktivnih mera zapošljavanja za 2019. godinu.
  4.  Položaju lokalnih samouprava shodno novom Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

1.  Savet je zaključio da su uslovi za rad inspekcijskih službi odlični u svim lokalnim samoupravama, ali da je nepovoljna starosna struktura kao i da je, usled prirodnog odliva, značajno smanjen broj inspektora. Iz ovih razloga Savet je ovlastio Načelnika Rasinskog upravnog okruga da se odgovaraćim zahtevima obratima nadležnim ministarstvima radi prijema u radni odnos inspektora u službama koje su ugrožene ili koje više nemaju niti jednog zaposlenog (zdravstveni, saobraćajni, za poljoprivredno zemljište, ali i sanitarni i ekološki).

Takođe dogovoreno je i da se intenziviraju aktivnosti na osposobljavanju zaposlenih u lokalnim samoupravama za vršenje poslova poverenih Zakonom o trgovini i Zakonom o turizmu.

Načelnik školske uprave Zoran Asković izneo je presek stanja i  takođe je apostrofirao obaveze lokalnih samouprava iz Zakona o prosvetnoj inspekciji u pogledu obavljanja poverenih poslova. Bilo je reči i o projekcijama u domenu dualnog obrazovanja i mreži predškolskih ustanova i osnovnih škola.

2. U pogledu problematike upravljanja čvrstim otpadom Savetu je prezentovan Nacrt sporazuma o upravljanju čvrstim otpadom za lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga. Dogovoreno je da članovi Saveta, bez odlaganja delegiraju svoje predstavnike u formiranu regionalnu radnu grupu za upravljanje čvrstim otpadom, kako bi sve aktinosti na izradi Studije izvodljivosti i pratećih akata bile usklađene.

3. Direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu predrag Marković načelno je govorio o prioritetima Službe u 2019.godini i pozvao članove Saveta na aktivno učešće, naročito u pogledu planiranja odgovarajućih namenskih budžetskih sredstava.