Rasinski okrug » Vesti » Održana 74. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Održana 74. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 28.11.2018.godine održana je 74. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga. Sednici su, pored načelnika Rasinskog upravnog okruga Branislava Vesića, prisutvovali i gradonačečnica Grada Kruševca, Jasmina Palurović i predsednici svih opština Rasinskog upravnog okruga. Aktivno učešće u radu Saveta uzeli su i direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu Predrag Marković i načelnici tržišne i turističke inspekcije kao i načelnik Školske uprave u Kruševcu.

Savet je Razmatrao sledeća pitanja:

  1. Uslove za rad republičkih inspekcijskih službi i vršenje poslova poverenih lokalnim samoupravama Rasinskog upravnog okruga;
  2.  Aktuelnu problematiku iz domena zaštite životne sredine sa posebnim osvrtom na upravljanje čvrstim otpadom na teritoriji Rasinskog upravnog okruga;
  3. Pripremama aktivnih mera zapošljavanja za 2019. godinu.
  4.  Položaju lokalnih samouprava shodno novom Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

1.  Savet je zaključio da su uslovi za rad inspekcijskih službi odlični u svim lokalnim samoupravama, ali da je nepovoljna starosna struktura kao i da je, usled prirodnog odliva, značajno smanjen broj inspektora. Iz ovih razloga Savet je ovlastio Načelnika Rasinskog upravnog okruga da se odgovaraćim zahtevima obratima nadležnim ministarstvima radi prijema u radni odnos inspektora u službama koje su ugrožene ili koje više nemaju niti jednog zaposlenog (zdravstveni, saobraćajni, za poljoprivredno zemljište, ali i sanitarni i ekološki).

Takođe dogovoreno je i da se intenziviraju aktivnosti na osposobljavanju zaposlenih u lokalnim samoupravama za vršenje poslova poverenih Zakonom o trgovini i Zakonom o turizmu.

Načelnik školske uprave Zoran Asković izneo je presek stanja i  takođe je apostrofirao obaveze lokalnih samouprava iz Zakona o prosvetnoj inspekciji u pogledu obavljanja poverenih poslova. Bilo je reči i o projekcijama u domenu dualnog obrazovanja i mreži predškolskih ustanova i osnovnih škola.

2. U pogledu problematike upravljanja čvrstim otpadom Savetu je prezentovan Nacrt sporazuma o upravljanju čvrstim otpadom za lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga. Dogovoreno je da članovi Saveta, bez odlaganja delegiraju svoje predstavnike u formiranu regionalnu radnu grupu za upravljanje čvrstim otpadom, kako bi sve aktinosti na izradi Studije izvodljivosti i pratećih akata bile usklađene.

3. Direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu predrag Marković načelno je govorio o prioritetima Službe u 2019.godini i pozvao članove Saveta na aktivno učešće, naročito u pogledu planiranja odgovarajućih namenskih budžetskih sredstava.