Održana dvadesetdruga sednica saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 26. 02. 2010. god. , u prostorijama Rasinskog upravnog okruga, održana je dvadesetdruga sednica saveta Rasinskog upravnog okruga, sa dnevnim redom.

1. Upravljanje čvrstim otpadom – prezentacija preduzeća “ASA Internacional”, Viena, predstavništvo “ASA EKO” Beograd.
2. Inspekcijske službe – stepen saradnje i aktuelna problematika.

Prva tačka dnevnog reda predstavlja nastavak pripremnih aktivnosti i upoznavanje sa svim alternativnim mogućnostima u pogledu upravljanja čvrstim otpadom.. Načelnik Rasinskog upravnog okruga, objasnio je potrebu formiranja radnog tela, sastavljenog od političkih i tehničkih predstavnika, kao i nekoliko pravnika. Ovo u cilju formulisanja zajedničke strategije i u najskorijoj budućnosti odgovarajućeg međuopštinskog sporazuma, nalik sporazumu o regionalnom vodosnabdevanju. Takođe je izneo zainteresovanost i Grada Kraljeva i i opštine Vrnjačka Banja, te izneo uverenje u mogućnost pristupa IPA-fondovima.

Usledila je prezentacija preduzeća “ASA Internacional”, Viena, predstavništvo “ASA EKO” Beograd

U drugom delu sednice republičke inspekcijske službe podnele su Savetu izveštaj o radu u prethodnoj godini, kao i planove za 2010. godinu. Razmatran je i položaj i uslovi radi inspekcijskih službi, kao i aktuelna pitanja racionalizacije.

Ostavite odgovor