Одржана је 81. седница Савета Расинског управног округа

Дана 13.12.2019. године, одржана је 81. седница Савета Расинског управног округа,

Теме о којима је било речи су:
1. Изградња аутопута Појате-Прељина (Моравски коридор);
2. Разматрање Међуопштинског споразума о заједничком управљању комуналним отпадом;

Савет је једногласно закључком усвојио Предлог Споразума о заједничком обављању послова управљања комуналним отпадом. Истим закључком обавезане су локалне самоуправе Град Крушевац, општине Александровац, Блаце, Брус, Варварин и Ћићевац да, у најкраћем року, на седницама скупштина локалних самоуправа, у циљу потписивања Споразума, донесу одговарајуће одлуке.

Претходно је Регионална радна група за управљање чврстим комуналним отпадом на територији Расинског управног округа основана закључком Савета Расинског управног округа број 919-00-55/2018-01 седници одржаној истог дана утврдила Предлог Споразума о заједничком обављању послова управљања комуналним отпадом.

Савет је утврдио да је предложени Текст споразума у сагласности највишим општим актима и стратегијама које уређују област управљања чврстим комуналним отпадом, те да је његово усвајање и међусобно удруживање у интересу Града Крушевца и општина: Александровац, Брус, Блаце, Варварин и Ћићевац. Споразум је иницијални и основи акт који дефинише регион за управљање отпадом, доношење регионалног плана као и читав низ инвестиционих активности у домену управљања отпадом.

Из ових разлога једногласно је донет закључак којим се обавезују све локалне самоуправе будуће потписнице да сходно својим Статутима, у најкраћем року донесу одлуке којима ће усвојити предложени споразум и створити услове за потписивање истог.