Odžana 79. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 26.08.2019. godine  u prostorijama Rasinskog upravnog okruga održana je 79. sednica  Saveta Okruga. Teme o kojima je bilo reči  su:

  1. Problematika Apotekarske ustanove Kruševac;
  2. Aktuelna epizootiološka situacija sa posebnim osvrtom na preduzimanje neophodnih mera u cilju sprečavanja pojave i suzbijanja afričke kuge svinja.

Dogovorene su i oročene  dalje aktvnosti na realizaciji  projekta javno privatnog partnerstva  sa elementima koncesije, za obavljanje farmaceutske delatnosti za Zdravstvenu ustanovu ,,Apoteka Kruševac“. Sve u cilju obezbeđenja kontinuiteta delatnosti i dugogodišnje tradicije ZU Apoteka Kruševac, te očuvanja statusa zaposlenih u ovoj Ustanovi. Javno privatno partnerstvo treba da omogući stabilnu farmaceutsku zaštitu, ali i oporavak i stabilizaciju ove Ustanove od Regionalnog značaja, kako zbog navedenih razloga tako i, prevashodno, radi stabilnog i redovnog snabdevanja stanovništva farmaceutskim proizvodima i medicinskim pomagalima.

U pogledu epizodiološke situacije na teritoriji Okruga, izvestalac, načelnica veterinarske inspeckije Kruševac, Slavica Jovanović obavestila je članove Saveta o činjenici da je oboljenje afrička kuga svinja registrovano na teritoriji Republike Srbije, da se radi o ozbiljnoj problematici koja zahteva  preduzimanje neodložnih mera kako republičkih tako o lokalnih subjekata. Imevana je upoznala prisutne sa stanjem, do sada preduzetim merama, propisanim procedurama i obavezama lokalnih samouprava. Dogovorene su konkretne aktivnosti (imenovanje lica za koordinaciju, predlaganje i utvrđivaanje lokacija za neškodljivo uklanjanje leševa životinja, stavljanje u pripravnost ljudstva i mehanizacije lokalnih komunalnih preduzeća).