Округ на длану

Површина: 2.668 км2

Удео у укупној површини Републике Србије: 3,34%

Укупан број становника: 259.441

Надморска висина: 250 – 2.017 м

Просечна температура: 11ºC

Релативна влажност ваздуха: 66 – 83%

Снежни покривач: 55 – 100 дана

Планине: Копаоник, Јастребац, Гоч, Жељин, Гледићке планине

Бање: Рибарска бања (у подножју Јастрепца, по лековитим својствима воде спада у прву групу бања у Србији)

Културно-историјски споменици: Лазарев град, црква Лазарица, манастири Љубостиња, Наупаре, Велуће, Дренча, Лепенац,…

Лов и риболов: Јастребац, језеро Ћелије, Западна и Јужна Морава, Расина