Poseta ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordane Čomić

Kruševac je danas posetila ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić.

G-COMIC

Ona je, zajedno sa saradnicima, održala radni sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava RUO, javnim i ustanovama socijalne zaštite, Školske i Policijske uprave, NSZ, udruženjima, civilnim sektorom  i nevladinim organizacijama, članovima Komisije za rodnu ravnopravnost…

Teme su bile: unapređenje života manjinskih i marginalizovanih grupa, osoba sa invaliditetom, rodna ravnopravnost i druga pitanja čija bi rešenja omogućila lokalnim samoupravama punu primenu zakona iz zajedničke nadležnosti. Sastankom je rukovodio načelnik Okruga Branislav Vesić.

Ministarka Gordana Čomić sa saradnicima obilazi okruge, a do sad su obišli 17.

Primena Zakona o planskom sistemu i promena ocene u izveštaju EU je suština aktivnosti na terenu. Pomoći primenu zakona u praksi i brže rešavanje problema u svim oblastima – finansije, obrazovanje, javni život, ekologija.

„Dijalog o ciljevima održivog razvoja Srbije do 2030., treba jasno da pokaže kakvu državu želimo, a naše Ministarstvo je alat za primenu svih reformskih procesa. Kolike plate treba da budu, kako sprovoditi vladavinu prava i nezavisno pravosuđe, rešavati ekološka pitanja, smanjivati nasilje, unapređivati ravnopravnost i dijalog i poboljšavati status ljudskih prava… Ciljevi održivog razvoja deo su procesa integracija, a više od 85% svega što je potrebno promeniti, menja se na lokalnom nivou. Treba isplanirati evropski, realan, dobar život Srbije“, izjavila je ministarka Čomić.

Grad Kruševac kao domaćin skupa je potpisnik Povelje o rodnoj ravnopravnosti (2014.godine) i dobitnik godišnje nagrade Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost u oblasti samozapošljavanja, podsticaja ženskog preduzetništva i ekonomskog osnaživanja žena“, podsetila je gradonačelnik Jasmina Palurović. Savet za rodnu ravnopravnost obrazovan je 2003. godine.Radi se na uvođenju rodno odgovornog budžetiranja u programe budžeta Grada  i komponente rodne ravnopravnosti u javne politike na lokalnom nivou.

Na teritoriji Grada najbrojnija je romska nacionalna manjina. Grad je ustupio na korišćenje prostorije Doma kulture u romskom naselju „Marko Orlović“ za potrebe budućeg Romskog kulturnog centra. Sredstva od nagrade Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu za najbolju gradsku upravu u 2020. u oblasti ravnopravnosti i antidiskriminacije biće utrošena za ovu svrhu.

Svi propisi i akti na lokalnom nivou usklađeni su sa standardima u ovoj oblasti, a prateći nov Zakon, Grad je spreman da preduzme sve aktivnosti i prilagodi svoje akte.