Sastanak u veću sindikata za više opština u Kruševcu

Dana 01.03.2018 godine u Veću saveza sindikata za više opština u Kruševcu razmatrana je aktuelna situacija u privredi. Sastanku je prisustvovao predsednik Veća saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović, a učešće su uzeli i načelnik Rasinskog upravnog okruga Branislav Vesić i gradonačelnik Jasmina Palurović.

PosetaOrbovic

Nakon analize lokalnog privrednog miljea i uvodnog izlaganja predsednika Veća saveza sindikata za više opština u Kruševcu Milenka Mihajlovića, reč su imali predstavnici velikih preduzeća kao što su korporacija Trajal, FAM, Rubin… ali i ustanova u kulturi i sportu.

Predsednik Veća saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović  je rekao  da je tokom niza godina, privreda Srbije kontinuirano urušavana, posebno veliki sistemi i nekadašnji fabrički giganti. Veliki udeo u tome imale su i loše privatizacije. Ono što karakteriše poslednje godine je pozitivan pomak pre svega u smislu dovođenja stranih investitora, otvaranja novih fabrika i radnih mesta…Svaki veliki sistem zahteva i prateće proizvodne kapacitete, pa se uz njih razvija i sektor malih i srednjih preduzeća.

Prošle godine minimalna zarada uvećana je za 10%, a godinu pre toga 8%. Plate u javnom sektoru porasle su, pak, ove godine od 5 do 10%, što su osetili zaposleni u obrazovanju, zdravstvu, lokalnim samoupravama, komunalnim delatnostima… Radnici u komunalnom sektoru dobili su i prethodne godine na ime solidarne pomoći 24.000 dinara, a ove se planira suma od oko 40 000. Prosečna  prognozirana plata u Srbiji preći će cifru od 420 evra, a stopa nezaposlenosti od sadašnjih 12% pokazuje silazni trend. Sve su to pozitivni pomaci, ali postoje i problemi koji zaokupljaju takođe veliki broj radnika. Prema rečima Orbovića, to su pre svega neisplaćene zaostale plate i višegodišnji sudski sporovi u oblasti radnog prava.

Ono što čeka zakonsku promenu u korist radnika je i ukidanje tzv. “kaznenih poena” za raniji odlazak u penziju. Naime, ukoliko nisu ispunjena oba uslova (puna starost i staž), oduzima se izvestan deo od celokupne penzije, pa su predstavnici republičkog sindikata tražili na Socijalno – ekonomskom savetu ukidanje ove odredbe, što im je i obećano.

Načelnik Rasinskog upravnog okruga Branislav Vesić istakao je kao pozitivne trendove otvaranje novih radnih mesta i  samim tim smanjenje nezaposlenosti. Za sve pritužbe, nedoumice i primedbe radnika, naglasio je Vesić, prava adresa su inspekcijski organi pri Okrugu, a ukoliko se ne prepoznaje precizna nadležnost za rešavanje problema, radnici se mogu obratiti njemu lično. Načelnik je naglasio da se u pogledu domena zapošljavnja situacija popravlja tako da danas na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja imamo oko 13 600 nezaposlenih  što je najmanji broj od dvehiljadite godine do danas. Očekuje da će do kraja godine biti zaposleno oko 250 radnika: ,,Samo na osnovu dva osnova: zapošljavnje kod poslodavca koji investira i kroz aktivne mere zapošljavanja Nacionalne službe. Otvaranjem novih radnih mesta u velikim firmama to povlači i zapošljavanje u tercijalnim delatnostima. Nadamo se da će mo doći do  cifre od 10 000 nezaposlenih što bi bio rekordan uspeh”.

Govoreći na skupu, gradonačelnik Jasmina Palurović je takođe istakla dobru saradnju sindikata i lokalne samouprave, podsetivši da je Grad Kruševac prvi u Srbiji potpisao kolektivne ugovore sa javno – komunalnim preduzećima. Osim toga, odobrava se svaka preporuka za povećanje zarada i podržava borba za ostvarivanje prava radnika u svim zakonskim okvirima.