Седамнаеста седница Савета Расинског управног округа

На седамнaестој седници Савета Расинског управног округа одржаној дана 29.07.2009. год, једногласно су донети следећи закључци:

-Савет Расинског управног округа иницира покретање свих расположивих субјеката: државних органа и носилаца јавних овлашћења у циљу свеобухватне заштите слива и водозахвата акумулационог језера Ћелије, првенствено у санитарном, урбанистичком и еколошком аспекту заштите.

-овлашћује се Начелник Расинског управног округа да у најкраћем року обави састанке и контакте са надлежним државним органима, носиоцима јавних овлашћења и локалним самоуправама у циљу реализације закључка и да о истом обавести овај Савет.

Савет расинског управно округа сагласан је са иницијативом израде регионалног просторног плана Централне Србије, уз учешће компетентних представника свих локалних самоуправа Расинског управног округа.