ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА И УРЕДБА О МЕРАМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

1. Проглашава се ванредно стање на територији Републике Србије.
2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о мерама за време ванредног стања
16 марта, 2020
На основу члана 200. став 6. Устава Републике …