Заштита слива језера

Дана 02. 02. 2011. године у просторијама Расинског управног округа, одржан је састанак на тему заштита слива језера “Ћелије”.

Састанку су присуствовали поред начелника Расинског управног округа, Вељковић Драгутина и градоначелник града Крушевца мр. Десимир Павловић, са сарадницима, представници општине Блаце и општине Брус, затим директор ЈКП “Водовод” Крушевац, Слободан Лазић и стручњаци пројекта МСИП госп. Христо Гроздев, госпођа Галина Ермакова и господин Бранислав Секулић

Програм подршке развоју инфраструктуре локалних самоуправа је у склопу пројекта реконструкције система водоснабдевања одлучио да се и финансирају одређене активности за заштиту језера: “Ћелије” и његовог слива.

Презентован је нацрт акционог плана у који ће коначно бити укључене и општине Блаце и Брус у циљу пречишћавања отпадних вода из ових општина, као и нацрт споразума о разумевању, као иницијални акти.

Циљ састанка, по речима начелника Расинског управног округа је наставак активности започетих пре годину и по дана у вези иницијативе покренуте на једној од седница савета Расинског управног округа. Активности је било у континуитету, па је у том периоду урађено:

-покренута иницијатива код републичке Агенције за просторно планирање за израду просторног плана подручја посебне намене слива водоакумулације: “Ћелије”;
-покренут је процес проглашења подручја предела изузетних одлика: “Ћелије”, завршена је јавна расправа и поднет захтев Заводу за заштиту природе Србије за усаглашавање студије заштите са новим Законом о заштити природе. Општини Брус, предлози одлука упућени су на сагласност.

-надлежна инспекција Управе града Крушевца извршила је уклањање сплавова са језера и спречила изградњу нових објеката у зони непосредне заштите.

-обављене су акције чишћења језера путем јавних радова, на иницијативу ЈКП “Водовод” Крушевац, са својим радницима.

-у припреми је и нова апликација за јавне радове у 2011. тој години.

У међувремену је МСИП (програм подршке развоју инфраструктуре локалних самоуправа, који финансира ЕУ а спроводи Делегација Европске Уније у Србији финансијски подржала пројекат реконструкције регионалног система водоснабдевања у вредности од 7 милиона евра. Активности за заштиту језера: “Ћелије” и његовог слива представљају природни наставак започете реконструкције.

Оставите одговор