14. POLjOPRIVREDNI SAJAM U KRUŠEVCU

14. Poljoprivredni sajam u Kruševcu, otvorio je pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Bogićević i podsetio: „Grad Kruševac i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede su imali dosta zajedničkih projekata i ta uspešna saradnja je dala dobre rezultate.”

poljo-sajam1-2022

Ovaj Sajam po aktivnostima, poslovnosti i izlagačkoj ponudi ima karakter najznačajnijeg agrobiznis događaja u regionu. Sajam okuplja najveće proizvođače stočne hrane, sredstava za prihranu, zaštitu bilja, semenske robe, baštenske opreme, alata, poljoprivredne mehanizacije,opreme, osiguravajuće kuće, zadruge, opštine u regionu, turističke organizacije, udruženja iz oblasti agrara, institute, škole, ustanove, Regionalnu privrednu komoru Kruševac, Poljoprivredni fakultet i poljoprivredna gazdinstva iz našeg regiona.

U okviru sajma organizovana je 21. Regionalna stočarska izložba u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu. Izloženo je preko 40 grla u govedarstvu i preko 100 grla u ovčarstvu i kozarstvu.

poljo-sajam-2-2022

Održana je i Izložba poljoprivrednih proizvoda, domaće radinosti, rukotvorina, ukrasnog bilja, meda, vina, rakija i proizvoda od voća i povrća u i Izložba poljoprivrednih proizvoda, domaće radinosti, rukotvorina, ukrasnog bilja, meda, vina i rakije i proizvoda od voća i povrća.Na kraju sajma, ocenjivačke komisije su proglasile pobednike.

U ime Grada Kruševca, kao domaćina sajma, obratio se zamenik gradonačelnika Aleksandar Jovanović i naglasio da: „U cilju podsticanja razvoja poljoprivrede Grad Kruševac, izdvaja znatna sredstva za pomoć registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima po Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Kruševca. Za 2022. godinu izdvojeno je 54 miliona dinara kojima subvencionišemo veštačko osemenjavanje krava, nabavku hrane za ostavljenu žensku telad, kupljenu poljoprivrednu opremu i mehanizaciju, podizanje zasada pod voćem, premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, preradu, kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima, organsku proizvodnju, unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima, gde spada i unapređenje seoskog turizma.“