43-ća sednica Saveta

Dana 05. 06. 2014. godine održana je 43. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga. Sledeća pitanja bila su tema dnevnog reda:

1. Rad lokalnih samouprava u periodu vanredne situacije, analiza i predlog mera za unapređenje stanja.
2. Zaštita sliva akumulacinog jezera “Ćelije” i problematika vodosnabdevanja u Rasinskom upravnom okrugu

20140617_1.jpg

Na 43. sednici Saveta Rasinskog upravnog okruga godine, doneti su sledeći zaključci:

1. Lokalne samouprave Rasinskog upravnog okruga će bez odlaganja pristupiti izradi i ažuriranju planskih akata, pre svega: procene ugroženosti od elementarnih nepogoda, operativnih planova za odbranu od poplava za 2013. godinu i Planova zaštite od požara.

2. Grad Kruševac i opštine Rasinskog upravnog okruga će bez odlaganja pristupiti uređenju i čišćenju, onih vototokova, propusta, kanala, zaštitinih objekata, koji su shodno Zakonu u vodama u nadležnosti lokalnih samouprava.

3. Zbog stalnih potreba u nadzoru i kontroli obratiti se ministarstvu poljoprivrede, i zaštite životne sredine, zahtevom da Rasinski okrug dobije republičkog vodnog inspektora sa sedištem u Kruševcu, a za teritoriju Rasinskog upravnog okruga. Iz istih razloga zahtevati i prijem jednog inspektora za poljoprivredno zemljište sa sedištem u Kruševcu, a za teritoriju Rasinskog upravnog okruga.

4. Zatražiti od Javnog preduzeća “Srbija Vode” informaciju o aktivnostima koje ova institucija, u okviru svojih nadležnosti preduzima na utvrđivanju stanja i sanaciji objekata u fukciji odbrane od poplava, na teritoriji Rasinskog upravnog okruga.

5. Savet Rasinskog upravnog okruga inicira pokretanje svih raspoloživih subjekata: državnih organa i nosilaca javnih ovlašćenja u cilju sveobuhvatne zaštite sliva i vodozahvata akumulacionog jezera: “Ćelije” prvenstveno u sanitarnom, urbanističkom i ekološkom aspektu zaštite.

Ostavite odgovor