43-ћа седница Савета

Дана 05. 06. 2014. године одржана је 43. седница Савета Расинског управног округа. Следећа питања била су тема дневног реда:

1. Рад локалних самоуправа у периоду ванредне ситуације, анализа и предлог мера за унапређење стања.
2. Заштита слива акумулациног језера “Ћелије” и проблематика водоснабдевања у Расинском управном округу

20140617_1.jpg

На 43. седници Савета Расинског управног округа године, донети су следећи закључци:

1. Локалне самоуправе Расинског управног округа ће без одлагања приступити изради и ажурирању планских аката, пре свега: процене угрожености од елементарних непогода, оперативних планова за одбрану од поплава за 2013. годину и Планова заштите од пожара.

2. Град Крушевац и општине Расинског управног округа ће без одлагања приступити уређењу и чишћењу, оних вототокова, пропуста, канала, заштитиних објеката, који су сходно Закону у водама у надлежности локалних самоуправа.

3. Због сталних потреба у надзору и контроли обратити се министарству пољопривреде, и заштите животне средине, захтевом да Расински округ добије републичког водног инспектора са седиштем у Крушевцу, а за територију Расинског управног округа. Из истих разлога захтевати и пријем једног инспектора за пољопривредно земљиште са седиштем у Крушевцу, а за територију Расинског управног округа.

4. Затражити од Јавног предузећа “Србија Воде” информацију о активностима које ова институцијa, у оквиру својих надлежности предузима на утврђивању стања и санацији објеката у фукцији одбране од поплава, на територији Расинског управног округа.

5. Савет Расинског управног округа иницира покретање свих расположивих субјеката: државних органа и носилаца јавних овлашћења у циљу свеобухватне заштите слива и водозахвата акумулационог језера: “Ћелије” првенствено у санитарном, урбанистичком и еколошком аспекту заштите.

Оставите одговор