Pravo na pristup informacijama

INFORMACIJE O PODNOŠENjU ZAHTEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Stručne službe , može se  podneti :

  • u pisanoj formi na adresu: Rasinski upravni okrug Balkanska

Pisarnica – spisak usluga

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU ZAINTERESOVANIM LICIMA

Poslovi koji se obavljaju u okvriu nadležnosti Stručne službe i to obavljanje  poslova zajedničkih  svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave na području Upravnog okruga, a obrazovane za područje šire ili uže od …

Međuopštinski dogovor o vodosnabdevanju

MEĐUOPŠTINSKI DOGOVOR
O  PROŠIRENjU, UPRAVLjANjU I KORIŠĆENjU REGIONALNOG SISTEMA VODOSNABDEVANjA “RASINA”

UČESNICI DOGOVORA:

– GRAD KRUŠEVAC
– OPŠTINA ALEKSANDROVAC
– OPŠTINA ĆIĆEVAC
– OPŠTINA VARVARIN
– OPŠTINA TRSTENIK

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Dogovorom utvrđuju se zajednički interesi, ciljevi i …