IZVEŠTAJ O RADU STRUČNE SLUŽBE ZA 2022.

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

Broj:  919-00-2/23-01

04.01.2023 god.

Kruševac

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE  UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2022. do 31.12. 2022. god…

PLAN RADA STRUČNE SLUŽBE RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA 2023. GODINU

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

Broj:  919-00-1/23-01

04.01.2023 god.

Kruševac


PLAN RADA STRUČNE SLUŽBE RASINSKOG  UPRAVNOG OKRUGA

ZA 2023. GODINU

 

 I  OPŠTI PODACI

 

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

37000 Kruševac

Ul.Balkanska 63

Tel:             …

IZVEŠTAJ O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA 2021 GODINU

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-18/2022-01

26.01.2022

Kruševac

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE

I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Birčaninova 6.

11 000 Beograd

 

 

IZVEŠTAJ

O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

ZA 2021 GODINU

 

I

Savet Rasinskog upravnog okruga …

Izveštaj – Kodeks ponašanja službenika

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-2/2022-01

04.01.2022

Kruševac

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

VISOKI SLUŽBENIČKI SAVET

 

Vaš broj: 119-01-7/2021-01

Predmet: izveštaj o praćenju Kodeksa ponašanja državnih službenika u 2021. godini

 

Shodno Vašem dopisu od 20. 12. …

KADROVSKI PLAN ZA 2022.GODINU

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj 919-119-85/2021-01

09.11. 2021. god.

Kruševac

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

 

BEOGRAD

PREDMET: STRUČNA SLUŽBA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

NACRT KADROVSKOG PLANA  ZA 2022.GODINU – obrazloženje

 

A) POSTOJEĆA ORGANIZACIJA: Ostvarenje u …