ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ЗА 2022.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:  919-00-2/23-01

04.01.2023 год.

Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2022. до 31.12. 2022. год…

ПЛАН РАДА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2023. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:  919-00-1/23-01

04.01.2023 год.

Крушевац


ПЛАН РАДА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РАСИНСКОГ  УПРАВНОГ ОКРУГА

ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 I  ОПШТИ ПОДАЦИ

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

37000 Крушевац

Ул.Балканска 63

Тел:             …

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2021 ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-18/2022-01

26.01.2022

Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Бирчанинова 6.

11 000 Београд

 

 

ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

ЗА 2021 ГОДИНУ

 

I

Савет Расинског управног округа …

ПЛАН РАДА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2022. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:  919-00-3/22-01
04. 0 2022 год.

 Крушевац

ПЛАН РАДА

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РАСИНСКОГ  УПРАВНОГ ОКРУГА

ЗА 2022. ГОДИНУ

 

ОПШТИ ПОДАЦИ

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

37000 Крушевац…

Извештај – Кодекс понашања службеника

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-2/2022-01

04.01.2022

Крушевац

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ВИСОКИ СЛУЖБЕНИЧКИ САВЕТ

 

Ваш број: 119-01-7/2021-01

Предмет: извештај о праћењу Кодекса понашања државних службеника у 2021. години

 

Сходно Вашем допису од 20. 12. …

КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА 2022.ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број 919-119-85/2021-01

09.11. 2021. год.

Крушевац

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

 

БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: СТРУЧНА СЛУЖБА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

НАЦРТ КАДРОВСКОГ ПЛАНА  ЗА 2022.ГОДИНУ – образложење

 

А) ПОСТОЈЕЋА ОРГАНИЗАЦИЈА: Остварење у …

Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:  919-00-1/22-01

04.01.2021 год.

Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2021. до 31.12. 2021. год…

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2020 ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-11/2021-01

15.01.2021

Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Бирчанинова 6.

11 000 Београд

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2020 ГОДИНУ


I

Савет …