Извештај о праћењу Кодекса понашања државних службеника у 2019. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-8/2020-01

09.01.2020.

Крушевац

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ВИСОКИ СЛУЖБЕНИЧКИ САВЕТ

 

Ваш број: 119-01-3/2019-01

Предмет: извештај о праћењу Кодекса понашања државних службеника у 2019. години

Сходно Вашем допису од 19. 12. 2019. године, …

Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2019. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-3/2020-01

08.01.2020

Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 Бирчанинова 6, 11 000 Београд

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

I

Савет Расинског управног округа чине поред, …

Извештај о раду Стручне службе Расинског управног округа за период од 01. 01. 2019. до 31.12. 2019. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број:  919-00-4/20-01

08.01. 2020 год.

Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2019. до …

Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2018.годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-2/2019-01

04.01.2019.

Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ


Бирчанинова 6.

11 000 Београд

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2018. ГОДИНУ


I

Савет Расинског управног …

Извештај о раду стручне службе за 2018. годину

       РЕПУБЛИКА СРБИЈА

       РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

       Број: 919-00-1/19-01

       04.01.2019 год.

       Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2018. до 31.12. 2018. …

Извештај поверенику за заштиту информација од јавног значаја и заштиту података о личности за 2018. годину

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Расински управни округ

    Број:919-021-00003/2019-01

    Датум:04.01.2019.године

К  Р У Ш Е В А Ц

 

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 

                                                                                                                    Б  Е  О  Г  Р  А  Д

Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2017.годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-2/2017-01

04.01.2017

Крушевац

 МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 Бирчанинова 6.

11 000 Београд

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2017 ГОДИНУ

 I

Савет Расинског управног округа чине …

Извештај о раду стручне службе за 2017. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

       РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

       Број:  919-00-1/18-01

       03.01. 2017 год.

       Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2017. до 31.12. 2017. год

I

А) Број