Pravilnici

  1. PRAVILNIK O BUDžETSKOM RAČUNOVODSTVU U STRUČNOJ SLUŽBI RASINSKOG OKRUGA
  2. PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SLUŽBENIH VOZILA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
  3. PRAVILNIK O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA REPREZENTACIJU U RASINSKOM UPRAVNOM OKRUGU
  4. Pravilnik o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem u Rasinskom upravnom okrugu
  5. PRAVILNIK O SPROVOĐENjU POSTUPKA JAVNIH NABAVKI RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
  6. PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONOG SISTEMA STRUČNE SLUŽBE RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
  7. PRAVILNIK o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja, načinu određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i drugim pitanjima od značaja za unutrašnje uzbunjivanje
  8. INSTRUKCIJA O NAKNADI TROŠKOVA ZA DOLAZAKNA RAD I ODLAZAK SA RADA ZAPOSLENIH U RASINSKOM  UPRAVNOM OKRUGU
  9. IZRADA PLANA RADA STRUČNE SLUŽBE RASINSKOG  UPRAVNOG OKRUGA
  10. PLAN PRIMENE MERA ZA SPREČAVANjE POJAVE I ŠIRENjA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI