Правилници

  1. ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ РАСИНСКОГ ОКРУГА
  2. ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
  3. ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ У РАСИНСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ
  4. Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем у Расинском управном округу
  5. ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
  6. ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
  7. ПРАВИЛНИК о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање
  8. ИНСТРУКЦИЈА О НАКНАДИ ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАКНА РАД И ОДЛАЗАК СА РАДА ЗАПОСЛЕНИХ У РАСИНСКОМ  УПРАВНОМ ОКРУГУ
  9. ИЗРАДА ПЛАНА РАДА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ РАСИНСКОГ  УПРАВНОГ ОКРУГА
  10. ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ