49. седница Савета Расинског управног округа

Дана 10. 03. 2015 у просторијама начелника Расинског управног округа одржана је 49 седница Савета Расинског Управног округа.

Седници су поред председавајућег начелника Расинског управног округа: Бранислава Весића присутвовали и градоначелник града Крушевца Драги Несторовић, председник општине општине Трстеник Мирослав Алексић председник општине Александровац Југослав Стајковац ; председник општине Варварин Зоран Миленковић, председник општине Ћићевац Златан Кркић и председник општине Брус Слободан Видојевић и начелник Градске управе града Крушевца, Бојан Бјелановић.

20150310.jpg

У првом делу седнице одржан је састанак са представницима републичке водне инспекције: начелницом Љиљаном Анђелић са сарадницима. Основна тема састанка била је: Проблематика управљања водама на територији Расинског управног округа.

Расправљало се о оперативним плановима за одбрану од поплава за воде другог реда; сеоским водоводима; издавању водних аката; вршењу надзора над јавним предузећем задуженим за послове сакупљања, одвођења и пречишћавања вода, заштити слива акумулационог језера Ћелије.

Тема другог дела састанка била је: мрежа државних путева на територији Расинског управног округа. У оквиру ове теме дневног реда представници ЈП “Путева Србије” Мр Боривоје Алексић и Јован Костић уручили су локалним самоуправама елаборате “Трасе државних путева кроз седишта градова и општина” на подручју Расинског управног округа. Такође извршено је , сходно Уредби о категоризацији путева, усаглашавање траса државних путева кроз територије локалних самоуправа Расинског управног округа. Наглашено је да све активности имају за циљ јасно разграничавање у домену одржавања путева, као и доношење Плана развоја путне мреже за наредних 20 година.

Оставите одговор