49. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 10. 03. 2015 u prostorijama načelnika Rasinskog upravnog okruga održana je 49 sednica Saveta Rasinskog Upravnog okruga.

Sednici su pored predsedavajućeg načelnika Rasinskog upravnog okruga: Branislava Vesića prisutvovali i gradonačelnik grada Kruševca Dragi Nestorović, predsednik opštine opštine Trstenik Miroslav Aleksić predsednik opštine Aleksandrovac Jugoslav Stajkovac ; predsednik opštine Varvarin Zoran Milenković, predsednik opštine Ćićevac Zlatan Krkić i predsednik opštine Brus Slobodan Vidojević i načelnik Gradske uprave grada Kruševca, Bojan Bjelanović.

20150310.jpg

U prvom delu sednice održan je sastanak sa predstavnicima republičke vodne inspekcije: načelnicom Ljiljanom Anđelić sa saradnicima. Osnovna tema sastanka bila je: Problematika upravljanja vodama na teritoriji Rasinskog upravnog okruga.

Raspravljalo se o operativnim planovima za odbranu od poplava za vode drugog reda; seoskim vodovodima; izdavanju vodnih akata; vršenju nadzora nad javnim preduzećem zaduženim za poslove sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja voda, zaštiti sliva akumulacionog jezera Ćelije.

Tema drugog dela sastanka bila je: mreža državnih puteva na teritoriji Rasinskog upravnog okruga. U okviru ove teme dnevnog reda predstavnici JP “Puteva Srbije” Mr Borivoje Aleksić i Jovan Kostić uručili su lokalnim samoupravama elaborate “Trase državnih puteva kroz sedišta gradova i opština” na području Rasinskog upravnog okruga. Takođe izvršeno je , shodno Uredbi o kategorizaciji puteva, usaglašavanje trasa državnih puteva kroz teritorije lokalnih samouprava Rasinskog upravnog okruga. Naglašeno je da sve aktivnosti imaju za cilj jasno razgraničavanje u domenu održavanja puteva, kao i donošenje Plana razvoja putne mreže za narednih 20 godina.

Ostavite odgovor