66. седница Савета Расинског управног округа

Дана 16.08.2017. године, одржана је 66. седница Савета Расинског управног округа у присуству свих чланова Савета: начелника Расинског управног округа Бранислава Весића, градоначелника Града Крушевца, Драгија Несторовића, председника  општина: Александровац – Југослава  Стајковца; Трстеник – Горана Ћирића; Варварин – Војкана Павића; Брус  – Милутина Јеличића и испред општине Ћићевац председника скупштине општине Ћићевац Звездана Бабића.

Теме које су биле предмет дневног редa су:

  1. Спровођење друге фазе имплементације Закона о озакоњењу објеката – доношење инспекцијских решења о рушењу незаконито изграђених објеката.
  2. Развој социјалног предузетништва у Расинском управном округу
  3. Проблематика водоснабдевања на територији Расинског управног округа

Прва фаза имплементације закона о озакоњењу објеката  је успешно окончана: формирана је база незаконито изграђених објеката. У току је друга фаза која подразумева доношење решења о рушењу незаконито изграђених објеката од стране  грађевинских инспектора.  Закон о озакоњењу објеката, сходно члану 2. Закона, донет је у јавном интересу и циљ Владе Републике Србије и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је да се поступак доношења инспекцијских решења  оконча у најкраћем року, а поступак доношења решења о озакоњењу у наредне три године.

Сугерисано је да се повећа број извршилаца који раде на припреми решења и да се укључе и лица која су ангажована уговором о привременим и повременим пословима. Сви поменути чланови савета изјавили су да ће предузети све мере из оквира надлежности како би се поступак доношења инспекцијских решења максимално убрзао.

Уводничар по другој тачки тачки дневног реда био је Александар Шароњић, директор Агенције за регионални развој Расинског управног округа. Упознао је  присутне са  основним елементима пројекта – Развој социјалног предузетништва у Расинском округу и то:  да се ради о регионалном, пилот пројекту; да су средства за реализацију истог обезбеђена од стране Развојне агенције Србије и то у оквиру Програма подршке пројектима за унапређење економског развоја.

Крајњи корисници пројекта су потенцијални и постојећи предузетници и предузећа која послују по принципима  социјалног предузетништва. Најважније пројектне активности између осталог су: формирање и рад Канцеларије за развој социјалног предузетништва Крушевац; формирање и рад Мреже социјалних предузетника; (подршка, размена искустава и информација); Промотивне активности  – видљивост пројекта, (медијске активности, интернет презентација и фејбук страница пројекта). Очекивани резултати између осталог су:  утврђени ресурси локалних заједница у Расинском округу за развој социјалног предузетништва; Формиран институционални оквир у Расинском округу за развој социјалног предузетништва…

У оквиру проблематике водоснабдевања Савет је расправљао о питањима:  актуелно стање  у водоснабдевању  са хидроакумулације  “Ћелије”;  евентуалном измештању  дела магистралног цевовода због изградње “Моравског коридора”; као и цени испоручене воде општинама  Расинског округа произведене у фабрици воде у Мајдеву.

Савет је, посебно, константовао потребу за  хитном  санацијом десне обале реке Западне Мораве у реону насељеног места Почековина ради отклањања непосредне опасности – прекида магистралног гасовода.

После мајских поплава од 2014. год. дошло је до урушавања обале, те временом и до постепеног измештања водотока Западне Мораве. Урушавање обале траје непрекидно до данашњег дана. Непосредне последице  су: угроженост пољопривредих површина и објеката у насељеном месту Почековина. Најкритичније је у погледу инфраструктурних објеката, и постоји непосредна опасност тоталног оштећења (кидања) магистралног гасовода у блиској будућности.

Закључено је да Расински округ, без одлагања, упути апел: директору ЈП Србија Воде; директору Дирекције за воде Републике Србије; Републичком штабу за ванредне ситуације и ЈП Србијагас.