Извештај о раду стручне службе за 2018. годину

       РЕПУБЛИКА СРБИЈА

       РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

       Број: 919-00-1/19-01

       04.01.2019 год.

       Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2018. до 31.12. 2018. …

Извештај поверенику за заштиту информација од јавног значаја и заштиту података о личности за 2018. годину

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Расински управни округ

    Број:919-021-00003/2019-01

    Датум:04.01.2019.године

К  Р У Ш Е В А Ц

 

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 

                                                                                                                    Б  Е  О  Г  Р  А  Д

Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2017.годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-2/2017-01

04.01.2017

Крушевац

 МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 Бирчанинова 6.

11 000 Београд

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2017 ГОДИНУ

 I

Савет Расинског управног округа чине …

Извештај о раду стручне службе за 2017. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

       РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

       Број:  919-00-1/18-01

       03.01. 2017 год.

       Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2017. до 31.12. 2017. год

I

А) Број

Извештај поверенику за заштиту информација од јавног значаја и заштиту података о личности за 2017. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Расински управни округ

    Број:919-021-00003/2018-01

    Датум:04.01.2018.године

К  Р У Ш Е В А Ц

 

           ПОВЕРЕНИК  ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

                                                                             -господин Родољуб  Шабић-

                                                                                                                    Б  Е  О  Г 

Извештај поверенику за заштиту информација од јавног значаја и заштиту података о личности за 2016. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Расински управни округ

    Број:919-021-00003/2017-01

    Датум:05.01.2017.године

К  Р У Ш Е В А Ц

 

ПОВЕРЕНИК  ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ

ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

-господин Родољуб  Шабић-

                                                                                                                    Б  Е  О 

Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2016. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-2/2017-01

05.01.2017

Крушевац

 МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 Бирчанинова 6.

11 000 Београд

ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

ЗА 2016 ГОДИНУ

I

Савет Расинског управног округа чине …

Извештај о раду стручне службе за 2016. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

       РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

       Број:  919-00-1/17-01

  1.  04. 0 2017 год.

 Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2016. до 31.12. 2016. …