Izveštaj o radu Saveta Rasinskog upravnog okruga za 2016. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-2/2017-01

05.01.2017

Kruševac

 MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE

I LOKALNE SAMOUPRAVE

 Birčaninova 6.

11 000 Beograd

IZVEŠTAJ

O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

ZA 2016 GODINU

I

Savet Rasinskog upravnog okruga čine …

Izveštaj o radu stručne službe za 2016. godinu

REPUBLIKA SRBIJA

       RASINSKI UPRAVNI OKRUG

       Broj:  919-00-1/17-01

  1.  04. 0 2017 god.

 Kruševac

 

MINISTARSTVO DRŽAVNE  UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

 

PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2016. do 31.12. 2016. …

Izveštaj o radu saveta za 2015.

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
broj: 919-00-3/2016-01
04.01.2016
Kruševac

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE
I LOKALNE SAMOUPRAVE

Birčaninova 6.
11 000 Beograd

IZVEŠTAJ
O RADU SAVETA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
ZA 2015 GODINU

I

Savet Rasinskog upravnog okruga čine …

Izveštaj o radu stručne službe za 2015.

REPUBLIKA SRBIJA
       RASINSKI UPRAVNI OKRUG
       Broj:  919-00-1/16-01
       04. 01. 2016 god.
 Kruševac

MINISTARSTVO DRŽAVNE  UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
-gosp. Đorđu Stepanoviću-

PREDMET:  Izveštaj o radu Stručne službe rasinskog upravnog okruga za period od 01. 01. 2015. …

Nacrt kadrovskog plana za 2015. godinu

REPUBLIKA SRBIJA
RASINSKI UPRAVNI OKRUG
broj 919-119-91-2/2014-01
23.12. 2014. god.
Kruševac
SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

BEOGRAD

PREDMET: STRUČNA SLUŽBA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA
NACRT KADROVSKOG PLANA ZA 2015 GODINU – obrazloženje

A) POSTOJEĆA ORGANIZACIJA: Ostvarenje u tekućoj godini.
Pravilnikom o unutrašnjem

Izveštaj povereniku za informacije od javnog značaja za 2014.

REPUBLIKA SRBIJA
Rasinski upravni okrug
Broj:919-021-00004/2014-01
Datum:08.01.2015.godine
K R U Š E V A C

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
-gospodin Rodoljub Šabić
B E O G R A D
Bulevar Kralja Aleksandra …