Извештај о раду Савета Расинског управног округа за 2016. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-2/2017-01

05.01.2017

Крушевац

 МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 Бирчанинова 6.

11 000 Београд

ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

ЗА 2016 ГОДИНУ

I

Савет Расинског управног округа чине …

Извештај о раду стручне службе за 2016. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

       РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

       Број:  919-00-1/17-01

  1.  04. 0 2017 год.

 Крушевац

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2016. до 31.12. 2016. …

Извештај о раду савета за 2015.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
број: 919-00-3/2016-01
04.01.2016
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Бирчанинова 6.
11 000 Београд

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ САВЕТА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ЗА 2015 ГОДИНУ

I

Савет Расинског управног округа чине …

Извештај о раду стручне службе за 2015.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
       РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
       Број:  919-00-1/16-01
       04. 01. 2016 год.
 Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
-госп. Ђорђу Степановићу-

ПРЕДМЕТ:  Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2015. …

Нацрт кадровског плана за 2015. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
број 919-119-91-2/2014-01
23.12. 2014. год.
Крушевац
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: СТРУЧНА СЛУЖБА РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
НАЦРТ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА 2015 ГОДИНУ – образложење

А) ПОСТОЈЕЋА ОРГАНИЗАЦИЈА: Остварење у текућој години.
Правилником о унутрашњем

Извештај поверенику за информације од јавног значаја за 2014.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Расински управни округ
Број:919-021-00004/2014-01
Датум:08.01.2015.године
К Р У Ш Е В А Ц

ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
-господин Родољуб Шабић
Б Е О Г Р А Д
Булевар Краља Александра …

Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01.01.2014. до 31.12.2014.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Број: 919-00-1/15-01
05.01.2015. год.
Крушевац

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
-госп. Ђорђу Степановићу-

ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Стручне службе расинског управног округа за период од 01. 01. 2014. до 31. 12. 2014. год.

Ваш …