Деветнаеста седница Расинског округа

На 19 Седници Савета Расинског управног округа, одржаној 06. 11. 2010. године, Савет је расправљао следећа питања и донео закључке:

1. Презентован је нацрт међуопштинског споразума о реконструкцији, проширењу и коришћењу регионалног система водоснабдевања, договорени рокови за доношење овог акта који је услов за обезбеђење донаторских средстава и први корак ка проширењу капацитета фабрике воде у Мајдеву.

2. Савет Расинског управног округа, је донео закључак којим иницира активности на реализацији пројекта управљања чврстим отпадом, а у складу са националном стратегијом управљања отпадом.

3. У циљу имплементације овог закључка формирано је радно тело које чине директори Јавних комуналних предузећа са коначним задатком, да сачини предлог међуопштинског споразума, који ће потом бити презентиран скупштинама општина и града на усвајање.

4. Анализирана је информација о епидемиолошкој ситуацији у Расинском управном округу

НАЧЕЛНИК РАСИНСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
ДРАГУТИН ВЕЉКОВИЋ

news: 19sednica_.jpg