Informacija o aktivnostima Okružnog štaba za vanredne situacije za vreme trajanja vanredne situacije

Okružni štab za vanredne situacije Rasinskog upravnog okruga, na sednici održanoj 23.02.2012. godine, razmatrao je informaciju o aktivnostima štaba za vreme trajanje vanredne situacije, koju je kao posledicu elementarne nepogode, prouzrokovane snežnim padavinama svojom odlukom od 05.02.2012., za područje čitave Republike proglasila Vlada Republike Srbije i koja je trajala zaključno sa 22.02.2012., godine kada je doneta odluka o prestanku vanredne situacije sa izuzetkom pojedinih opština.

Konstantovano je da je Okružni štab za vreme trajanja vanrede situacije održao 18 sednica na kojima je doneo 47 zaključaka. Zaključci doneti, u funkciji sprovođenja naredbi Republičkog štaba za Vanredne situacije mogu se podeliti na: one koje se neposredno odnose na otklanjanje posledica koje su prouzrokovale obilne snežne padavine; one koje se odnose na redovnu i dodatnu upotrebu mehanizacije i one koje se odnose na zaštitu od poplava i klizišta.

Okružni štab je formirao i jedan stručno-operativni tim.

Takođe, svakodnevno, Republičkom štabu za vanredne situacije prosleđivani su objedinjeni izveštaji o aktivnostima opštinskih-gradskog štaba za VS.

Svakodnevno su organizovana neprekidna dežurstva i svakodnevno je vođena evidencija o dodatno angažovanoj mehanizaciji.

Zaključeno je da se u najkraćem roku napravi detaljna analiza rada Okružnog štaba za VS, sa predlogom mera za unapređenje stanja.

Ostavite odgovor