Izveštaj – Kodeks ponašanja službenika

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj: 919-00-2/2022-01

04.01.2022

Kruševac

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

VISOKI SLUŽBENIČKI SAVET

 

Vaš broj: 119-01-7/2021-01

Predmet: izveštaj o praćenju Kodeksa ponašanja državnih službenika u 2021. godini

 

Shodno Vašem dopisu od 20. 12. 2021. godine, dostavljamo tražene podatke:

– Broj državnih službenika na neodređeno vreme: 5 službenika i 3 nameštenika;

– Ukupan broj podnetih pritužbi građana na ponašanje državnih službenika zbog povrede Kodeksa ponašanja državnih službenika: 0;

– Vrste povreda Kodeksa ponašanja državnih službenika na koje se u pritužbama ukazuje: nema podnetih pritužbi;

– Podaci o pokrenutim disciplinskim postupcima: nije bilo disciplinskih postupaka niti izrečenih mera;

– Ocena nivoa poštovanja odredaba Kodeksa od strane državnih službenika: Kodeks se poštuje na zadovoljavajućem nivou. Bitno je napomenuti da su svi državni službenici koji rade neposredno sa građanima (pisarnica), u 2020 i 2021. godini, u cilju unapređenja neophodnih kompetencija  direktno povezanih sa primenom Kodekska ponašanja, pohađali obuku u organizaciji Agencije za sprečavanje korupcije (etika i integritet).

– Način na koji su građani obavešteni  o očekivanom ponašanju državnih službenika i i načinu prijema pritužbi na ponašanje državnih službenika: Osnovna načela  Kodeksa u pogledu očekivanog ponašanja i način prijema pritužbi na ponašanje državnih službenika predstavljeni su u Informatoru o radu Stručne službe Rasinskog upravnog okruga koji se nalazi na internet prezentaciji Organa.

 

S poštovanjem.

 

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

Ivan Anđelić