Извештај о праћењу Кодекса понашања државних службеника у 2019. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

број: 919-00-8/2020-01

09.01.2020.

Крушевац

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ВИСОКИ СЛУЖБЕНИЧКИ САВЕТ

 

Ваш број: 119-01-3/2019-01

Предмет: извештај о праћењу Кодекса понашања државних службеника у 2019. години

Сходно Вашем допису од 19. 12. 2019. године, достављамо тражене податке:

  • Број државних службеника на неодређено време: 5 службеника и 3 намештеника;
  • Укупан број поднетих притужби грађана на понашање државних службеника због повреде Кодекса понашања државних службеника: 0;
  • Врсте повреда Кодекса понашања државних службеника на које се у притужбама указује: нема поднетих притужби;
  • Подаци о покренутим дисциплинским поступцима: није било дисциплинских поступака нити изречених мера;
  • Оцена нивоа поштовања одредаба Кодекса од стране државних службеника: Кодекс се поштује на задовољавајућем нивоу. Битно је напоменути да су сви државни службеници који раде непосредно са грађанима (писарница), у 2019. години, у циљу унапређења неопходних компетенција  директно повезаних са применом Кодекска понашања, похађали обуку у организацији НАПА (пословна комуникација).
  • Начин на који су грађани обавештени  о очекиваном понашању државних службеника и и начину пријема притужби на понашање државних службеника: Основна начела  Кодекса у погледу очекиваног понашања и начин пријема притужби на понашање државних службеника представљени су у Информатору о раду Стручне службе Расинског управног округа који се налази на интернет презентацији Органа.

С поштовањем.

РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ

НАЧЕЛНИК

Бранислав Весић