Kadrovski plan – 2021.

REPUBLIKA SRBIJA

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

broj 919-119-52-1/2020-01

27.11. 2020. god.

Kruševac

 

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

 

BEOGRAD

PREDMET: STRUČNA SLUŽBA RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA

NACRT KADROVSKOG PLANA  ZA 2021  GODINU-obrazloženje

 

A) POSTOJEĆA ORGANIZACIJA: Ostvarenje u tekućoj godini.

Pravilnikom  o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Br. 01. br. 919-00-22/19-01 od 08. 04. 2019. godine, utvrđeno  je unutrašnje uređenje, način rukovođenja i  odgovornosti, ukupan broj državnih službenika na položaju i opis njihovih poslova, broj radnih mesta po svakom zvanju za državne službenike i svaku vrstu radnih mesta za nameštenike s nazivom i opisom poslova, potreban broj državnih službenika i nameštenika za svako radno mesto  i uslovi za zaposlenje  za svako radno mesto u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga sa sedištem u Kruševcu.

Za obavljanje poslova iz delokruga Stručne službe obrazovana  je sledeća uža unutrašnja jedinica: Odsek za opšte poslove. U okviru odseka za opšte poslove  sistematizovan je i popunjeno   ukupno:

– dva radna mesta u zvanju savetnika                                                                              2 (dva  državna službenika)

– jedno  radno mesto u zvanju referenta                                                                        3 (tri  državna službenika)

– tri  radna mesto u statusu  nameštenika – četvrta vrsta radnih mesta         3  (tri   nameštenika)

 

Nazivi radnih mesta u okviru odseka za opšte poslove su : Šef odseka, radno mesto za finansijsko-materijalne poslove, radno mesto za kancelarijske poslove (referent) i radno mesto daktilografa.

U neposrednoj funkcionalnoj vezi sa, takođe sistematizovanim radnim mestom  načelnika upravnog (status funkcionera) okruga su: radno mesto adminitrativno – tehničkog  sekretara i vozača. Nema sistematizovanih a nepopunjenih radnih mesta. Ukupno je osam  sistematizovanih i osam  popunjenih radnih mesta.

U stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga nema angažovanih lica po drugim osnovama (rad na određeno vreme, privremeni i povremeni poslovi i sl.),niti angažovanih pripravnika.

Postojećim  brojem državnih službenika i nameštenika u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga nije obuhvaćen načelnik upravnog okruga, koji je u statusu funkcionera, primenom člana 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi (,,Službeni  Glasnik  RS,, broj 99/14.)

 

B) PLANIRANA ORGANIZACIJA – RAZLOZI

U 2021 godini, u pogledu ostvarenja kadrovskog plana,  ne  planiraju se  odstupanja od postojeće, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematiazaicji radnih mesta definisane  organizacije. Ogranizacija koja se predlaže nacrtom kadrovskog plana za 2021. godinu, ista je po broju i strukturi) zaposlenih radnika kao i u prethodnoj  godini.

Planirana organizacija:

Nazivi planiranih radnih mesta u 2021. godini u okviru odseka za opšte poslove su : Šef odseka, radno mesto za finansijsko-materijalne poslove, radno mesto za kancelarijske poslove i radno mesto daktilografa.U neposrednoj funkcionalnoj vezi sa, radnim mestom  načelnika upravnog (status funkcionera) okruga ostaće: radno mesto tehničkog  sekretara i vozača.

Planiranim brojem državnih službenika i nameštenika u Stručnoj službi Rasinskog upravnog okruga nije obuhvaćen načelnik upravnog okruga, koji je u statusu funkcionera, primenom člana 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi (,,Službeni  Glasnik  RS,, broj 99/14.)

Nije planirano angažovanje do drugim osnovama (rad na određeno vreme, privremeni i povremeni poslovi, niti angažovanje pripravnika.), te ovi oblici nisu ni prikazani u tabelarnom delu kadrovskog plana.

U prilogu pregled na traženom obrascu.

 

PRIPREMIO:

ŠEF ODSEKA OPŠTIH POSLOVA

Jovac Dejan

 

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

NAČELNIK

Branislav Vesić