МЕЈЛ АДРЕСЕ ЗА ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА ГРАЂАНА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ОДЛУКОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БР 53-2561/2020 ОД 16. МАРТА 2020 ГОДИНЕ ОДЛУЧЕНО ЈЕ ДА СЕ У СВИМ ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ОБУСТАВЉА РАД СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА (ШАЛТЕР И СЛИЧНО). ТАЧКОМ ДВА ЗАКЉУЧКА ОДРЕЂЕНО ЈЕ ДА СЕ ПОСЛОВИ КОЈИ СУ СЕ ДО САДА ОБАВЉАЛИ У НЕПОСРЕДНОМ КОНТАКТУ ОБАВЉАЈУ ПУТЕМ ПИСАМА ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ИЛИ ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ.

ЕЛЕКТРОНСКE АДРЕСE ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СТРАНАКА ЗА ПРИЈЕМ ПОДНЕСАКА ГРАЂАНА ЈЕ:

RASINSKIOKRUG@MTS.RS

RASINSKI.UPRAVNI.OKRUG@GMAIL.COM

СВИ ПОДНЕСЦИ УПУЋЕНИ НА НАВЕДЕНE МЕЈЛ АДРЕСE БИЋЕ ОВЕРЕНИ И СА ПОТВРДОМ О ПРИЈЕМУ СКЕНИРАНИ И
ВРАЋЕНИ НА МЕЈЛ АДРЕСУ ПОШИЉАОЦА.

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ СА ГРАЂАНИМА СУ:

037 441 130
037 441 190