MEJL ADRESE ZA PRIJEM PODNESAKA GRAĐANA ZA VREME VANREDNOG STANjA

ODLUKOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE BR 53-2561/2020 OD 16. MARTA 2020 GODINE ODLUČENO JE DA SE U SVIM ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE OBUSTAVLjA RAD SA STRANKAMA PUTEM NEPOSREDNOG KONTAKTA (ŠALTER I SLIČNO). TAČKOM DVA ZAKLjUČKA ODREĐENO JE DA SE POSLOVI KOJI SU SE DO SADA OBAVLjALI U NEPOSREDNOM KONTAKTU OBAVLjAJU PUTEM PISAMA ILI ELEKTRONSKE POŠTE ILI TELEFONSKIM PUTEM.

ELEKTRONSKE ADRESE ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA STRANAKA ZA PRIJEM PODNESAKA GRAĐANA JE:

RASINSKIOKRUG@MTS.RS

RASINSKI.UPRAVNI.OKRUG@GMAIL.COM

SVI PODNESCI UPUĆENI NA NAVEDENE MEJL ADRESE BIĆE OVERENI I SA POTVRDOM O PRIJEMU SKENIRANI I
VRAĆENI NA MEJL ADRESU POŠILjAOCA.

TELEFONI ZA KONTAKT SA GRAĐANIMA SU:

037 441 130
037 441 190