Održana 69. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga.

Dana  25.01.2018.godine  u prostorijama Rasinskog upravnog okruga, održana je 69. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga.

U radu Saveta učestvovali su svi predsednici opština Rasinskog upravnog okruga, kao i gradonačelnica Grada Kruševca Jasmina Palurović. Kao gosti, učestovali su i: direkor JKP ,,Vodovod“ Kruševac, Vladimir Milosavljević; direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu Predrag Marković i načelnik Škoske uprave sa sedištem u Kruševcu, Zoran Asković.

Savet1

Nakon uvodne reči načelnika Rasinskog upravnog okruga, Branislava Vesića, usvojen je i Izveštaj o radu Okruga u 2017. godini i utvrđene, planirane, načelne aktivnosti za tekuću 2018. godinu.

Jedna od tema odnosila se i na sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda bio je Predrag Marković, direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu. On je članove Saveta upoznao sa planiranim aktivnostima NZS,  novostima u domenu mera aktivne politike zapošljavanja i pozvao sve lokalne samouprave da se što kvalitetnije pripreme za Konkurs koji će biti objavljen u mesecu februaru.

Savet2

Savet je Raspravljao i problematici vodosnabdevanja u Okrugu,  konkretno proširenju istog,  odnosno namerama  lokalnih samouprava (Trstenik, Varvarin,  Aleksandrovac) da priključe na regionalni sistem vodosnabdevanja još po nekoliko naseljenih mesta sa teritorija pomenutih lokalnih samouprava. Gost i učesnik u radu bio je direktor JKP ,,Vodovod“ Kruševac, Vladimir Milosavljević.

Savet3

Konačno Savet je na dnevnom redu imao i položaj i uslove za rad republičkih inspekcijskih službi  i stepen koordinacije sa   organima lokalnih samouprava i drugim državnim organima. Konstantovano je da inspekcijske službe imaju u svim lokalnim samouprava zadovoljavajuće uslove za rad i da je saradnja sa lokalnim inspekcijskim službama na visokom nivou.

Posebno je razmatrana oblast poverenih poslova i pre svega u domenu: preduzetih mera na realizaciji poslova poverenih Zakonom o trgovini i Zakonom o turizmu.  Na temu poslova poverenih Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja izvestilac je bio načelnik Školske uprave Kruševac, Zoran Asković koji je ukazao na potrebu da svaka lokalna samouprava u Okrugu ima prosvetnog inspektora. U domenu poslova poverenih Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada konstantoavano je da se proces registracije stambenih zajednica odvija na zadovoljavajući način. Konačno, članovi Saveta zaključili su da je neophono intenzivirati aktivnosti na poslovima ozakonjenja objekata.