Одржанa 69. седница Савета Расинског управног округа.

Дана  25.01.2018.године  у просторијама Расинског управног округа, одржанa је 69. седница Савета Расинског управног округа.

У раду Савета учествовали су сви председници општина Расинског управног округа, као и градоначелница Града Крушевца Јасмина Палуровић. Као гости, учестовали су и: дирекор ЈКП ,,Водовод“ Крушевац, Владимир Милосављевић; директор филијале Националне службе за запошљавање у Крушевцу Предраг Марковић и начелник Шкоске управе са седиштем у Крушевцу, Зоран Асковић.

Savet1

Након уводне речи начелника Расинског управног округа, Бранислава Весића, усвојен је и Извештај о раду Округа у 2017. години и утврђене, планиране, начелне активности за текућу 2018. годину.

Једна од тема односила се и на спровођење мера активне политике запошљавања. Известилац по овој тачки дневног реда био је Предраг Марковић, директор филијале Националне службе за запошљавање у Крушевцу. Он је чланове Савета упознао са планираним активностима НЗС,  новостима у домену мера активне политике запошљавања и позвао све локалне самоуправе да се што квалитетније припреме за Конкурс који ће бити објављен у месецу фебруару.

Savet2

Савет је Расправљао и проблематици водоснабдевања у Округу,  конкретно проширењу истог,  односно намерама  локалних самоуправа (Трстеник, Варварин,  Александровац) да прикључе на регионални систем водоснабдевања још по неколико насељених места са територија поменутих локалних самоуправа. Гост и учесник у раду био је директор ЈКП ,,Водовод“ Крушевац, Владимир Милосављевић.

Savet3

Коначно Савет је на дневном реду имао и положај и услове за рад републичких инспекцијских служби  и степен координације са   органима локалних самоуправа и другим државним органима. Константовано је да инспекцијске службе имају у свим локалним самоуправа задовољавајуће услове за рад и да је сарадња са локалним инспекцијским службама на високом нивоу.

Посебно је разматрана област поверених послова и пре свега у домену: предузетих мера на реализацији послова поверених Законом о трговини и Законом о туризму.  На тему послова поверених Законом о основама система образовања и васпитања известилац је био начелник Школске управе Крушевац, Зоран Асковић који је указао на потребу да свака локална самоуправа у Округу има просветног инспектора. У домену послова поверених Законом о становању и одржавању стамбених зграда константоавано је да се процес регистрације стамбених заједница одвија на задовољавајући начин. Коначно, чланови Савета закључили су да је неопхоно интензивирати активности на пословима озакоњења објеката.