Одржана 74. седница Савета Расинског управног округа

Дана 28.11.2018.године одржана је 74. седница Савета Расинског управног округа. Седници су, поред начелника Расинског управног округа Бранислава Весића, присутвовали и градоначечница Града Крушевца, Јасмина Палуровић и председници свих општина Расинског управног округа. Активно учешће у раду Савета узели су и директор филијале Националне службе за запошљавање у Крушевцу Предраг Марковић и начелници тржишне и туристичке инспекције као и начелник Школске управе у Крушевцу.

Савет је Разматрао следећа питања:

  1. Услове за рад републичких инспекцијских служби и вршење послова поверених локалним самоуправама Расинског управног округа;
  2.  Актуелну проблематику из домена заштите животне средине са посебним освртом на управљање чврстим отпадом на територији Расинског управног округа;
  3. Припремама активних мера запошљавања за 2019. годину.
  4.  Положају локалних самоуправа сходно новом Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.

1.  Савет је закључио да су услови за рад инспекцијских служби одлични у свим локалним самоуправама, али да је неповољна старосна структура као и да је, услед природног одлива, значајно смањен број инспектора. Из ових разлога Савет је овластио Начелника Расинског управног округа да се одговараћим захтевима обратима надлежним министарствима ради пријема у радни однос инспектора у службама које су угрожене или које више немају нити једног запосленог (здравствени, саобраћајни, за пољопривредно земљиште, али и санитарни и еколошки).

Такође договорено је и да се интензивирају активности на оспособљавању запослених у локалним самоуправама за вршење послова поверених Законом о трговини и Законом о туризму.

Начелник школске управе Зоран Асковић изнео је пресек стања и  такође је апострофирао обавезе локалних самоуправа из Закона о просветној инспекцији у погледу обављања поверених послова. Било је речи и о пројекцијама у домену дуалног образовања и мрежи предшколских установа и основних школа.

2. У погледу проблематике управљања чврстим отпадом Савету је презентован Нацрт споразума о управљању чврстим отпадом за локалне самоуправе Расинског управног округа. Договорено је да чланови Савета, без одлагања делегирају своје представнике у формирану регионалну радну групу за управљање чврстим отпадом, како би све актиности на изради Студије изводљивости и пратећих аката биле усклађене.

3. Директор филијале Националне службе за запошљавање у Крушевцу предраг Марковић начелно је говорио о приоритетима Службе у 2019.години и позвао чланове Савета на активно учешће, нарочито у погледу планирања одговарајућих наменских буџетских средстава.