Održana 77. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 24. 04. 2019. godine održana je 77. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga. Pored prisutnih članova Saveta: načelnika Rasinskog upravnog okruga Branislava Vesića,  gradonačelnice  Grada Kruševca, Jasmine Palurović,  predsednika opština Rasinskog upravnog okruga: Varvarin Vojkana Pavića; Aleksandrovac Mirka Mihajlovića;  Trstenik  Aleksandra Ćirić;  zamenika predsednika opštine Ćićevac, Zvezdana Babića, sednici je prisustvovao i pomoćnik ministra zdravlja dr Goran Stamenković.

Teme o kojima je bilo reči su:

  1. Problematika vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog upravnog okruga sa posebnim osvrtom na seoske i školske vodovode;
  2.  Aktuelna problematika iz domena upravljanja čvrstim otpadom na teritoriji Rasinskog upravnog okruga;

Opšti zaključak sednice je da je  neophodno što pre preduzeti hitne mere u cilju preuzimanja seoskih vodovoda na čitavoj teritoriji Rasinskog upravnog okruga i imenovanja titulara za iste, a shodno Zakonu o komunalnim delatnostima.

Pomoćnik Ministra dr Goran Stamenković je pojasnio koliko je to veliki problem i koliko sa sobom nosi opasnosti kada se seoski vodovodi neadekvatno održavaju, nemaju dokaz o laboratorijskom ispitivanju, nemaju titulara koji će o istim brinuti i u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje  pratiti zdravstvenu ispravnost vode.

Prisutni su se složili sa time da je potrebno što pre rešavati navedene probleme. Pomoćnik ministra je pohvalio rešenje Grada Kruševca i apostrofirao isto kao mogući put i za ostale lokalne samouprave.

U pogledu problematike upravljanja čvrstim otpadom na teritoriji Rasinskog upravnog okruga prezentovane su ativnosti na izradi Regionalnog plana upravljanja otpadom, kako i Nacrt međuopštinskog sporazuma.

Članovi Saveta su na predlog predsedavajućeg zaključili da je potrebno bez odlaganja zatražiti sastanak  u ministarstvu zaštite životne sredine, u cilju upoznavanja nadležnih sa aktivnostima u Rasinskom regionu za upravljanje otpadom, kao i u cilju sagledavanja položaja  Rasinskog regiona u novoj strategiji upravljanja otpadom. Takođe, potrebno je obaviti i kontakt sa konsultantima GIZa-a i KF-banke, radi upoznavanja sa činjeničnim stanjem  u cilju usaglašavanja strateških dokumenata (Sporazuma, Regionalnog plana i Prethodne studije opravdanosti).