Расински округ » Вести » Оджана 79. седница Савета Расинског управног округа

Оджана 79. седница Савета Расинског управног округа

Дана 26.08.2019. године  у просторијама Расинског управног округа одржана је 79. седница  Савета Округа. Теме о којима је било речи  су:

  1. Проблематика Апотекарске установе Крушевац;
  2. Актуелна епизоотиолошка ситуација са посебним освртом на предузимање неопходних мера у циљу спречавања појаве и сузбијања афричке куге свиња.

Договорене су и орочене  даље актвности на реализацији  пројекта јавно приватног партнерства  са елементима концесије, за обављање фармацеутске делатности за Здравствену установу ,,Апотека Крушевац“. Све у циљу обезбеђења континуитета делатности и дугогодишње традиције ЗУ Апотека Крушевац, те очувања статуса запослених у овој Установи. Јавно приватно партнерство треба да омогући стабилну фармацеутску заштиту, али и опоравак и стабилизацију ове Установе од Регионалног значаја, како због наведених разлога тако и, превасходно, ради стабилног и редовног снабдевања становништва фармацеутским производима и медицинским помагалима.

У погледу епизодиолошке ситуације на територији Округа, известалац, начелница ветеринарске инспецкије Крушевац, Славица Јовановић обавестила је чланове Савета о чињеници да је обољење афричка куга свиња регистровано на територији Републике Србије, да се ради о озбиљној проблематици која захтева  предузимање неодложних мера како републичких тако о локалних субјеката. Имевана је упознала присутне са стањем, до сада предузетим мерама, прописаним процедурама и обавезама локалних самоуправа. Договорене су конкретне активности (именовање лица за координацију, предлагање и утврђиваање локација за нешкодљиво уклањање лешева животиња, стављање у приправност људства и механизације локалних комуналних предузећа).