Потписан уговор о закупу објеката апотека на територији Расинског округа

У Градској управи Крушевац дана 18. 06.2020. године су потписани Уговори о закупу непокретности које су у јавној својини Града и општина Расинског округа – за обављање апотекарске здравствене делатности на примарном нивоу.

Уговоре су потписали градоначелник Крушевца, председници општина Расинског округа и представник Апотекарске установе „Др Макс.

Пре данашњег, потписан је Уговор о концесији (15.05.2020.) за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Расинског округа између Града Крушевца, Апотекарске установе и Апотекарске установе „Др Макс“ Београд на период од 15 година.