Potpisan ugovor o zakupu objekata apoteka na teritoriji Rasinskog okruga

U Gradskoj upravi Kruševac dana 18. 06.2020. godine su potpisani Ugovori o zakupu nepokretnosti koje su u javnoj svojini Grada i opština Rasinskog okruga – za obavljanje apotekarske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou.

Ugovore su potpisali gradonačelnik Kruševca, predsednici opština Rasinskog okruga i predstavnik Apotekarske ustanove „Dr Maks.

Pre današnjeg, potpisan je Ugovor o koncesiji (15.05.2020.) za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji Rasinskog okruga između Grada Kruševca, Apotekarske ustanove i Apotekarske ustanove „Dr Maks“ Beograd na period od 15 godina.