Sastanak Ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića sa načelnicima upravnih okruga

Dana 01.08.2017. godine, Ministar državne uprave i lokalne samouprave g-din Branko Ružić je u sedištu Nišavskog upravnog  okruga održao radni sastanak sa načelnicim svih upravnih okruga na teritoriji Republike Srbije.

Sastanak1

Načelnici su imali  priliku da ministra i njegov kabinet izveste o stanju u njihovim okruzima, ali i problemima sa kojima se suočavaju. Problem oko koga se većina načelnika složila je problem manjka kadrova (inspekcijskih službi, tačnije broja i strukture postojećih inspektora i to  usled ranijih racionalizacija ali i prirodnog odliva.

Sastanak2

Pored manjka kadrova i loše starosne strukture iste, načelnici su se složili da su trenutna ovlašćenja načelnika nedovoljna  te su istakli spremnost da u narednom periodu budu ozbiljni partneri i oslonac u radu na obezbeđivanju efikasnijih usluga građanima Srbije.

Ministar Ružić je rekao da vrlo dobro zna kakvu su ulogu načelnici imali u ranijim godinama i koliko mogu da pomognu u ostvarivanju zajedničkog cilja – da uprava postane pravi, profesionalni servis građana i privrede i naglasio je da je to uloga i obaveza ove države. U tom cilju,  dogovoreno je da se formira Koordinaciono telo, koje će okupiti načelnike svih okruga Republike Srbije i koje  će zajedničkim delovanjem prema Ministarstvu iznositi zahteve, ali i predloge za poboljšanje i bolju koordinciju, a sve kako bi se uskladile dalje aktivnosti i povećala  transparentnost u radu svih inspekcijskih službi i bolja analiza rizika.