Расински округ » Вести » Састанак у већу синдиката за више општина у Крушевцу

Састанак у већу синдиката за више општина у Крушевцу

Дана 01.03.2018 године у Већу савеза синдиката за више општина у Крушевцу разматрана је актуелна ситуација у привреди. Састанку је присуствовао председник Већа савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић, а учешће су узели и начелник Расинског управног округа Бранислав Весић и градоначелник Јасмина Палуровић.

PosetaOrbovic

Након анализе локалног привредног миљеа и уводног излагања председника Већа савеза синдиката за више општина у Крушевцу Миленка Михајловића, реч су имали представници великих предузећа као што су корпорација Трајал, ФАМ, Рубин… али и установа у култури и спорту.

Председник Већа савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић  je рекао  да је током низа година, привреда Србије континуирано урушавана, посебно велики системи и некадашњи фабрички гиганти. Велики удео у томе имале су и лоше приватизације. Оно што карактерише последње године је позитиван помак пре свега у смислу довођења страних инвеститора, отварања нових фабрика и радних места…Сваки велики систем захтева и пратеће производне капацитете, па се уз њих развија и сектор малих и средњих предузећа.

Прошле године минимална зарада увећана је за 10%, а годину пре тога 8%. Плате у јавном сектору порасле су, пак, ове године од 5 до 10%, што су осетили запослени у образовању, здравству, локалним самоуправама, комуналним делатностима… Радници у комуналном сектору добили су и претходне године на име солидарне помоћи 24.000 динара, а ове се планира сума од око 40 000. Просечна  прогнозирана плата у Србији прећи ће цифру од 420 евра, а стопа незапослености од садашњих 12% показује силазни тренд. Све су то позитивни помаци, али постоје и проблеми који заокупљају такође велики број радника. Према речима Орбовића, то су пре свега неисплаћене заостале плате и вишегодишњи судски спорови у области радног права.

Оно што чека законску промену у корист радника је и укидање тзв. „казнених поена“ за ранији одлазак у пензију. Наиме, уколико нису испуњена оба услова (пуна старост и стаж), одузима се известан део од целокупне пензије, па су представници републичког синдиката тражили на Социјално – економском савету укидање ове одредбе, што им је и обећано.

Начелник Расинског управног округа Бранислав Весић истакао је као позитивне трендове отварање нових радних места и  самим тим смањење незапослености. За све притужбе, недоумице и примедбе радника, нагласио је Весић, права адреса су инспекцијски органи при Округу, а уколико се не препознаје прецизна надлежност за решавање проблема, радници се могу обратити њему лично. Начелник је нагласио да се у погледу домена запошљавња ситуација поправља тако да данас на евиденцији Националне службе запошљавања имамо око 13 600 незапослених  што је најмањи број од двехиљадите године до данас. Очекује да ће до краја године бити запослено око 250 радника: ,,Само на основу два основа: запошљавње код послодавца који инвестира и кроз активне мере запошљавања Националне службе. Отварањем нових радних места у великим фирмама то повлачи и запошљавање у терцијалним делатностима. Надамо се да ће мо доћи до  цифре од 10 000 незапослених што би био рекордан успех“.

Говорећи на скупу, градоначелник Јасмина Палуровић је такође истакла добру сарадњу синдиката и локалне самоуправе, подсетивши да је Град Крушевац први у Србији потписао колективне уговоре са јавно – комуналним предузећима. Осим тога, одобрава се свака препорука за повећање зарада и подржава борба за остваривање права радника у свим законским оквирима.