УРЕДБА о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

“Службени гласник РС“ бр. 66/20 од 7. маја 2020. године

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. …