У Расинском управном округу одржан састанак Окружног штаба за ванредне ситуације

Поводом 1. марта,  Светског дана цивилне заштите, у Расинском  управном  округу одржан је састанак Окружног штаба за ванредне ситуације.

Према међународним стандардима, цивилна заштита представља организован одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину. Она представља целовит систем и најшири облик организовања, припремања и учешћа становништва у хуманитарним активностима и задацима заштите и спасавања.

Штаб

Цивилна заштита у Републици Србији, после више од две деценије поново добија на значају и интензивно се ради на њеном јачању. Услед честих појава ванредних ситуација,  држава препознаје значај и улогу цивилне заштите за успостављање правовременог и ефикасаног одговора на све изазове и опасности.

У Сектору за ванредне ситуације цивилној заштити се поклања велика пажња. Сектор је носилац израде Националне процене угрожености и Националног плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у оквиру којег се планирају, организују и реализују све мере и задаци цивилне заштите као што су: евакуација, склањање, збрињавање, прва помоћ и медицинска помоћ, РХБ заштита, заштита од пожара, спасавање од поплава, на води и под водом, асанација и послови уништавања неексплодираних убојних средстава. У току је формирање специјализованих јединица цивилне заштите, које ће бити добро опремљене и обучене за најсложеније послове заштите и спасавања. Цивилна заштита се организује и планира и на нивоу јединица локалне самоуправе, органа државне управе и привредних друштава. У току је процес формирања јединица цивилне заштите опште намене и повереника цивилне заштите по насељеним местима у свим градовима и општинама.