26. Седница Савета Расинског управног округа

Дана 15. 09. 2010 године. седни одржанa је 26. Седница Савета Расинског управног округа са следећим дневним редом

1. Републичке инспекцијскe службe, односи са локалним самоуправама и делокруг у светлу новоусвојених прописа.

2. Информација о раду Полицијске управе Крушевац и Прекршајног суда у Крушевцу.

3. Информација о начину координације и сарадње у погледу одбране од поплава и других елементарних непогода.

news: IMG_0247.jpg

У погледу прве тачке дневног реда чланови савета имали су прилику да се информишу о новоусвојеним Законима којима je делокруг практично свих инспекцијских служби значајно промењен, а део делокруга преузеле су или ће у непосредној будућности преузети локалне самоуправе. Почев од Закона о туризму, преко сета ,,еколошких“ закона и оних из области пољопривреде, руралног развоја, ветерине и заштите биља, све до закона о водама, шумама и коначно трговини који је последњи усвојен.

Поред тога чланови Савета су се информисали са активностима инспекцијскх служби у 2010. години.
Једногласно је усвојена информација о раду инспекцијских служби и пружена потпуна подршка, нарочито у имплементацији Закона из области заштите здравља.

Расински управни округ угостио је и руководиоце: Прекршајног суда за више општина Расинског управног округа са седиштем у Крушевцу, г-ђу Дубравком Шокорац и начелника Полицијске управе у Крушевцу господина Миљана Петровића који су пружили исцрпне информације о раду и активностима институција на чијем су челу. У непосредном састанку размотрени су аспекте постојеће и могућности унапређења сарадње поменутих државних органа

news: IMG_0248.jpg

Чланови Савета пружили су потпуну подршку активностима и мерама на сузбијању свих облика криминалитета које предузема Полицијска управа у Крушевцу.

Такође усвојен је закључак да се без одлагања приступи уједначавању радног времена угоститељских објеката у свим општинама Расинског управног округа

Трећа тачка дневног реда директна је примена члана 11. и 84. Закона о ванредним ситуацијама и за циљ је имала информисање локалних самоуправа ради предузимања превентивних мера на заштити, пре свега од поплава.

Такође одлучено је да се понови захтев министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде да Расински округ поново добије водопривредног инспектора, али и радну јединицу Јавног водопривредног предузећа.

Оставите одговор