26. Sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga

Dana 15. 09. 2010 godine. sedni održana je 26. Sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga sa sledećim dnevnim redom

1. Republičke inspekcijske službe, odnosi sa lokalnim samoupravama i delokrug u svetlu novousvojenih propisa.

2. Informacija o radu Policijske uprave Kruševac i Prekršajnog suda u Kruševcu.

3. Informacija o načinu koordinacije i saradnje u pogledu odbrane od poplava i drugih elementarnih nepogoda.

news: IMG_0247.jpg

U pogledu prve tačke dnevnog reda članovi saveta imali su priliku da se informišu o novousvojenim Zakonima kojima je delokrug praktično svih inspekcijskih službi značajno promenjen, a deo delokruga preuzele su ili će u neposrednoj budućnosti preuzeti lokalne samouprave. Počev od Zakona o turizmu, preko seta ,,ekoloških“ zakona i onih iz oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, veterine i zaštite bilja, sve do zakona o vodama, šumama i konačno trgovini koji je poslednji usvojen.

Pored toga članovi Saveta su se informisali sa aktivnostima inspekcijskh službi u 2010. godini.
Jednoglasno je usvojena informacija o radu inspekcijskih službi i pružena potpuna podrška, naročito u implementaciji Zakona iz oblasti zaštite zdravlja.

Rasinski upravni okrug ugostio je i rukovodioce: Prekršajnog suda za više opština Rasinskog upravnog okruga sa sedištem u Kruševcu, g-đu Dubravkom Šokorac i načelnika Policijske uprave u Kruševcu gospodina Miljana Petrovića koji su pružili iscrpne informacije o radu i aktivnostima institucija na čijem su čelu. U neposrednom sastanku razmotreni su aspekte postojeće i mogućnosti unapređenja saradnje pomenutih državnih organa

news: IMG_0248.jpg

Članovi Saveta pružili su potpunu podršku aktivnostima i merama na suzbijanju svih oblika kriminaliteta koje preduzema Policijska uprava u Kruševcu.

Takođe usvojen je zaključak da se bez odlaganja pristupi ujednačavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata u svim opštinama Rasinskog upravnog okruga

Treća tačka dnevnog reda direktna je primena člana 11. i 84. Zakona o vanrednim situacijama i za cilj je imala informisanje lokalnih samouprava radi preduzimanja preventivnih mera na zaštiti, pre svega od poplava.

Takođe odlučeno je da se ponovi zahtev ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da Rasinski okrug ponovo dobije vodoprivrednog inspektora, ali i radnu jedinicu Javnog vodoprivrednog preduzeća.

Ostavite odgovor