37. седница Савета округа

Дана 26.09.2013. год. са почетком у 12, оо часова, у присуству представника свих локалних самоуправа са територије Округа, одржана је 37. седница Савета Расинског управног округа. На седници је разматрана следећа проблематика:

1. Координација рада субјеката заштите и спасавања на територији расинског управног округа.

2. Активности око оснивања регионалне развојне агенције;

3. Републичке инспекцијске службе: актуелне активности, положај и степен координације са органима локалних самоуправа и другим државним органима;

У оквиру прве тачке дневног реда било је речи о благовременим припремама за предстојећу зимску сезону, обезбеђењу објеката и одговарајућих буџетских средстава за заштиту и спасавање као и изради одговарајућих планских докумената (планова процене угрожености). Савет је једногласно закључио да:

-локалне самоуправе приликом израде буџета за 2014. годину, на одговарајућиим позицијама предвиде наменска средства за случај ванредних догађаја (заштиту и спасавање).

На предлог председавајућег одлучено је и да локалне самоуправе, најкасније до новембра 2013 окончају израду планова одбране у зимским ситуацијама, као и да изврше попис радиоактивних громобрана

Савет је такође, а оквиру разматрања положаја инспекцијских служби једногласно усвојио следеће закључке:

– због сталних потреба у надзору и контроли обратити се министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, захтевом да Расински округ добије републичког водног инспектора са седиштем у Крушевцу, а за територију Расинског управног округа.

– из истих разлога захтевати пријем једног инспектора за пољопривредно земљиште и два ветеринарска инспектора са седиштем у Крушевцу а за територију Расинског управног округа.

Захтев је образложен чињеницом да од 2005 године, упркос обећањима надлежних, Расински управни округ нема водопривредног инспектора. Од 2009 године услед пензионисања извшриоца, нема ни инспектора задуженог за пољопривредно земљиште. Ово упркос огромном броју водопривредних објеката (пре свега акумулација “Ћелије”) броју и површину сливова који по територији припадају Округу као и чињеницом да је због бесправне експлоатације шљунка угрожено најплодније пољопривредно земљиште (пре свега дуж све три Мораве).

Оставите одговор