37. sednica Saveta okruga

Dana 26.09.2013. god. sa početkom u 12, oo časova, u prisustvu predstavnika svih lokalnih samouprava sa teritorije Okruga, održana je 37. sednica Saveta Rasinskog upravnog okruga. Na sednici je razmatrana sledeća problematika:

1. Koordinacija rada subjekata zaštite i spasavanja na teritoriji rasinskog upravnog okruga.

2. Aktivnosti oko osnivanja regionalne razvojne agencije;

3. Republičke inspekcijske službe: aktuelne aktivnosti, položaj i stepen koordinacije sa organima lokalnih samouprava i drugim državnim organima;

U okviru prve tačke dnevnog reda bilo je reči o blagovremenim pripremama za predstojeću zimsku sezonu, obezbeđenju objekata i odgovarajućih budžetskih sredstava za zaštitu i spasavanje kao i izradi odgovarajućih planskih dokumenata (planova procene ugroženosti). Savet je jednoglasno zaključio da:

-lokalne samouprave prilikom izrade budžeta za 2014. godinu, na odgovarajućiim pozicijama predvide namenska sredstva za slučaj vanrednih događaja (zaštitu i spasavanje).

Na predlog predsedavajućeg odlučeno je i da lokalne samouprave, najkasnije do novembra 2013 okončaju izradu planova odbrane u zimskim situacijama, kao i da izvrše popis radioaktivnih gromobrana

Savet je takođe, a okviru razmatranja položaja inspekcijskih službi jednoglasno usvojio sledeće zaključke:

– zbog stalnih potreba u nadzoru i kontroli obratiti se ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zahtevom da Rasinski okrug dobije republičkog vodnog inspektora sa sedištem u Kruševcu, a za teritoriju Rasinskog upravnog okruga.

– iz istih razloga zahtevati prijem jednog inspektora za poljoprivredno zemljište i dva veterinarska inspektora sa sedištem u Kruševcu a za teritoriju Rasinskog upravnog okruga.

Zahtev je obrazložen činjenicom da od 2005 godine, uprkos obećanjima nadležnih, Rasinski upravni okrug nema vodoprivrednog inspektora. Od 2009 godine usled penzionisanja izvšrioca, nema ni inspektora zaduženog za poljoprivredno zemljište. Ovo uprkos ogromnom broju vodoprivrednih objekata (pre svega akumulacija “Ćelije”) broju i površinu slivova koji po teritoriji pripadaju Okrugu kao i činjenicom da je zbog bespravne eksploatacije šljunka ugroženo najplodnije poljoprivredno zemljište (pre svega duž sve tri Morave).

Ostavite odgovor